...

aangifteformulier

Voor welk land wil je aangifte doen?

Over welk jaar gaat het?

Is dit het eerste jaar als geregistreerd bedrijf bij de Duitse belastingdienst?

Over welk kwartaal gaat het?

Over welke maand gaat het?

Klik hier om onze privacy voorwaarden te lezen.

Totaal aan sales voor deze periode

Totaal aan te betalen BTW over sales in deze periode

Totaal aan kosten waarover BTW is geheven

Totaal aan betaalde BTW over de gemaakte kosten

Totaal kosten waarover 0% BTW is geheven (door Amazon of andere Europese leveranciers)

Totaal aan kosten aan niet-Europese leveranciers