...

Het viel ons op dat het onbekend terrein is voor veel sellers: de vernieuwde verpakkingswetgeving in Duitsland die vanaf 1 januari 2019 van kracht is. In Nederland kennen we vergelijkbare wetgeving, maar deze gaat pas in vanaf 50.000KG aan verpakkingen per jaar.

In dit artikel richten we ons voor nu alleen op de verpakkingswet (VerpackG) waar elke verkoper aan moet voldoen die verpakte producten op de Duitse markt brengt. Naast de VerpackG is er ook belangrijke wetgeving rond de recycling van elektronische apparatuur (ElektroG) en de recycling van batterijen (BattG). Daarover lees je meer in dit artikel. Duitsland staat bekend als een koploper in naleving van wetgeving (met boetepolitiek) en we willen je daarom nadrukkelijk hierop wijzen: zonder registratie voor de verpakkingswetgeving is het verboden om te verkopen in Duitsland.

De verpakkingswet in het kort

De onderneming die een producten voor het eerst op de Duitse markt brengt, moet ervoor zorgen dat de verpakkingen worden gerecycled.

Vanaf 1 januari 2019 is de verpakkingsverordening (VerpackV) vervangen door de nieuwe verpakkingswet (VerpackG). Op basis van deze wet wordt een nieuwe centrale controle-instantie opgericht; de zogenoemde “Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister”. Iedereen die verpakkingen op de Duitse markt brengt dient zich bij de nieuwe instantie te laten registreren en feitelijk een contract ten aanzien van een zogenaamd “dual systeem” af te sluiten. Het doel van de nieuwe wet is, meer afval te recyclen en producenten te stimuleren om ecologisch minder belastende verpakkingen te gebruiken.

Uitzonderingen voor kleine bedrijven worden niet gemaakt. Iedereen die verpakkingen op de markt brengt die bij “eindconsumenten” en/of locaties die gelijk staan aan particuliere huishoudens (bijv. horeca, hotel, ziekenhuizen etc.) terechtkomen dient zich te registreren. De nieuwe verpakkingswet geldt voor alle distributeurs, die verpakkingen als eerste bedrijfsmatig in Duitsland in omloop brengen. Dit betekent dat de wet niet alleen van toepassing is op nationale producten, maar ook geldt voor importeurs en online handelaren die goederen in Duitsland in omloop brengen, dus ook vanuit Nederland.

Typen verpakkingen

In Duitsland wordt nu onderscheid gemaakt tussen 3 typen verpakkingen. Voor ieder type gelden iets andere regels. Het gaat om consumentenverpakkingen, transportverpakkingen en omverpakkingen.

Consumentenverpakkingen

Dit is de verpakking die je als seller om je product doet. De klant krijgt deze verpakking thuis en gooit deze weg als het product is uitgepakt. Als je producten terecht komen op locaties die lijken op een huishouden dan wordt het ook gezien als consumentenverpakkingen. Voorbeelden hiervan zijn hotels, restaurants en scholen.

Je bent verplicht om de inzameling en terugname van consumentenverpakkingen als je ze als eerste op de markt brengt in Duitsland. Je sluit hiervoor een contract met een afvalbeheer (ook wel duaal systeem) af, die de recycling voor je overneemt. Voor de doos om je product is Amazon overigens verantwoordelijk.

Transportverpakkingen

De transportverpakking wordt gebruikt om je producten veilig te vervoeren. Denk aan pallets, dozen en plastic om je pallets die je naar Amazon verzendt. Het gaat hier dus echt om B2B, niet richting de klant. Deze verpakkingen ben je dus ook verplicht om in Duitsland aan te geven.

Omverpakkingen

Tot slot heb je omverpakkingen. Deze zijn voor het transport niet noodzakelijk, maar wel handig om je producten bij elkaar te houden. Denk hierbij aan de trays voor frisdrank of tubes tandpasta. De meeste sellers zullen hier geen gebruik van maken, maar houdt er dus wel rekening mee. In de catalogus van de Zentrale Stelle zie je om welk soort verpakkingen dit nog meer kan gaan.

Voor deze verpakkingen geldt hetzelfde als de consumentenverpakkingen. Ze moeten gemeld worden bij een duaal systeem.

karton verpakking
karton verpackg
hout verpackg verpakkingswetgeving

Materialen

Nadat je hebt bepaalt wat voor type verpakkingen je moet aangeven, bepaal je uit welke materialen de verpakking bestaat. Voor de VerpackG gelden de volgende categoriën:

1. Glas – € 0,07 p/kg

2. Papier en karton – € 0,24 p/kg

3. Ferrometalen – € 0,72 p/kg: (metaallegeringen die meer dan 50% ferrometalen bevatten). Hiermee wordt gedoeld op verpakkingen die voor meer dan 95% uit ferrometaal / blik bestaan.

4. Aluminium – € 0,79 p/kg: hierbij gaat het om verpakkingen die voor meer dan 95% uit aluminium bestaan.

5. Plastic – € 1,2 p/kg

6. Drankverpakkingen – € 0,79 p/kg: de verpakking om een drank waarvan de basis van de verpakking karton is. Denk aan wijnpakken of pakken frisdrank.

7. Samengestelde verpakkingen – € 0,97 p/kg: naast drankverpakkingen heb je meer verpakkingen die bestaan uit verschillende materialen die niet zomaar handmatig gescheiden kunnen worden. Belangrijk is dat geen enkel onderdeel meer dan 95% van het totale gewicht uitmaakt.

8. Andere materialen – € 0,10 p/kg: hieronder vallen bijvoorbeeld hout, kurk, katoen, porselein, steen en andere metalen die niet zijn gebaseerd op ijzer of metaal.

Let op: voor elke type materiaal hanteren afvalbeheerders andere prijzen om het te recyclen. Bovenstaande prijzen zijn een indicatie en zijn van afvalbeheerder Landbell. Afhankelijk van de hoeveelheid afval die je produceert worden prijzen lager. We hebben voor nu de hoogste prijzen genomen. Als je meer producten exporteert, zullen de prijzen tot ongeveer 10% dalen.

Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister

Alle sellers worden verplicht om zich bij de bevoegde instantie aan te melden en moeten een licentie aanvragen bij een van de duale verwijderingssystemen in Duitsland. De “Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister” houdt toezicht op de licenties en de handhaving ervan. De “Zentrale Stelle” verzamelt informatie over de hoeveelheden en materiaalsoort per duaal systeem om een evenredige verdeling van de kosten voor de inrichting, het transport en de daarmee verbonden informatieplichten te waarborgen. Via het openbare register kan ieder bedrijf voortaan inzicht krijgen of concurrenten over de vereiste licenties beschikken en hiervoor ook betalen. Jouw concurrenten kunnen dit dus ook bij jou doen. Mocht dit niet het geval zijn mogen de producten in kwestie niet meer in omloop worden gebracht en kunnen derhalve ook niet in Duitsland worden verkocht. Wanneer Amazon hierover wordt geïnformeerd zal je listing direct geblokkeerd worden totdat je kunt aantonen dat gecertificeerd bent.

Hulp bij de verpakkingswet

Wij hebben afspraken gemaakt met Landbell, een van de uitvoerders van een “duaal systeem” om tot registratie over te gaan en hiervoor de intake te doen bij hen. Wij helpen je dan ook graag met het aangeven van je verpakkingen. Hier vind je meer informatie over deze dienst.

altijd bereikbaar

Via de mail krijg je binnen 24 uur reactie op al je vragen met betrekking tot onze diensten 

✆ CONTACT OP ELKE MANIER

Laat ons je vrijblijvend terugbellen / mailen / appen / Slacken om samen te bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.

✆   +31 6 58782807

 

Neem contact met ons op

Wil je op de hoogte worden gehouden over e-commerce ontwikkelingen via onze nieuwsbrief?*