Het viel ons op dat het onbekend terrein is voor veel sellers: de vernieuwde verpakkingswetgeving in Duitsland die vanaf 1 januari 2019 van kracht is.

In dit artikel richten we ons voor nu alleen op de verpakkingswet (VerpackG) waar elke verkoper aan moet voldoen die verpakte producten op de Duitse markt brengt. Naast de VerpackG is er ook belangrijke wetgeving rond de recycling van elektronische apparatuur (ElektroG) en de recycling van batterijen (BattG). Daar gaan we in een volgend artikel nog eens grondig op in. Duitsland staat bekend als een koploper in naleving van wetgeving (met boetepolitiek) en we willen je daarom nadrukkelijk hierop wijzen. Op verzoek van één van onze klanten hebben we ook een opzet ontwikkeld om sellers te kunnen helpen met deze certificaten, maar daarover later meer.

De verpakkingswet in het kort

De onderneming die verpakte producten voor de eerste keer op de Duitse markt verkoopt dient ervoor te zorgen, dat de verpakkingen op de voorgeschreven wijze worden teruggenomen en gerecycled worden.

Vanaf 1 januari 2019 is de verpakkingsverordening (VerpackV) vervangen door de nieuwe verpakkingswet (VerpackG). Op basis van deze wet wordt een nieuwe centrale controle-instantie opgericht; de zogenoemde “Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister”. Iedereen die verpakkingen op de Duitse markt brengt dient zich bij de nieuwe instantie te laten registreren en feitelijk een contract ten aanzien van een zogenaamd “dual systeem” af te sluiten. Het doel van de nieuwe wet is, meer afval te recyclen en producenten te stimuleren om ecologisch minder belastende verpakkingen te gebruiken.
Uitzonderingen voor kleine bedrijven worden niet gemaakt. Iedereen die verpakkingen op de markt brengt die bij “eindconsumenten” en/of locaties die gelijk staan aan particuliere huishoudens (bijv. horeca, hotel, ziekenhuizen etc.) terechtkomen dient zich te registreren. De nieuwe verpakkingswet geldt voor alle distributeurs, die verpakkingen als eerste bedrijfsmatig in Duitsland in omloop brengen. Dit betekent dat de wet niet alleen van toepassing is op nationale producten, maar ook geldt voor importeurs en online handelaren die goederen in Duitsland in omloop brengen, dus ook vanuit Nederland.

Typen verpakkingen

In Duitsland wordt nu onderscheid gemaakt tussen 3 typen verpakkingen. Voor ieder type gelden iets andere regels. Het gaat om cosumentenverpakkingen, transportverpakkingen en omverpakkingen

Consumentenverpakkingen

Dit is de verpakking die je als seller om je product doet. De klant krijgt deze verpakking thuis en gooit deze weg als het product is uitgepakt. Als je producten terecht komen op locaties die lijken op een huishouden dan wordt het ook gezien als consumentenverpakkingen. Voorbeelden hiervan zijn hotels, restaurants en scholen.

Je bent verplicht om de inzameling en terugname van consumentenverpakkingen als je ze als eerste op de markt brengt in Duitsland. Je sluit hiervoor een contract met een duaalsysteem af, wat de recycling voor je overneemt. Voor de doos om je product is Amazon overigens verantwoordelijk.

Transportverpakkingen

De transportverpakking wordt gebruikt om je producten veilig te vervoeren. Denk aan pallets, dozen en plastic om je pallets die je naar Amazon verzendt. Het gaat hier dus echt om B2B, niet richting de klant.

Bij deze verpakkingen geldt overigens niet dat degene die ze als eerste op de Duitse markt brengt per se verantwoordelijk is voor terugname. Jij als seller sluit een overeenkomst met de afnemer (vaak is dit dus Amazon) wie de terugname van de verpakkingen regelt. Hierover bestaat veel onduidelijkheid en het lijkt erop dat Amazon deze verantwoordelijkheid niet op zich neemt. Je zult deze verpakkingen dus ook moeten aangeven.

Omverpakkingen

Tot slot heb je omverpakkingen. Deze zijn voor het transport niet noodzakelijk, maar wel handig om je producten bij elkaar te houden. Denk hierbij aan de trays voor frisdrank of tubes tandpasta. De meeste sellers zullen hier geen gebruik van maken, maar houdt er dus wel rekening mee. In de catalogus van de Zentrale Stelle zie je om welk soort verpakkingen dit nog meer kan gaan.

Voor deze verpakkingen geldt hetzelfde als de consumentenverpakkingen. Ze moeten gemeld worden bij een duaal systeem.

Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister

Alle sellers worden verplicht om zich bij de bevoegde instantie aan te melden en moeten een licentie aanvragen bij een van de duale verwijderingssystemen in Duitsland. De “Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister” houdt toezicht op de licenties en de handhaving ervan. De “Zentrale Stelle” verzamelt informatie over de hoeveelheden en materiaalsoort per duaal systeem om een evenredige verdeling van de kosten voor de inrichting, het transport en de daarmee verbonden informatieplichten te waarborgen. Via het openbare register kan ieder bedrijf voortaan inzicht krijgen of concurrenten over de vereiste licenties beschikken en hiervoor ook betalen. Jou concurrenten kunnen dit dus ook bij jou doen. Mocht dit niet het geval zijn mogen de producten in kwestie niet meer in omloop worden gebracht en kunnen derhalve ook niet in Duitsland worden verkocht. Wanneer Amazon hierover wordt geïnformeerd zal je listing direct geblokkeerd worden totdat je kunt aantonen dat gecertificeerd bent.

Arrangement verpakkingswet

Wij hebben afspraken gemaakt met Landbell, een van de uitvoerders van een “duaal systeem” om tot registratie over te gaan en hiervoor de intake te doen bij hen. Wij helpen je dan ook met het aangeven van je verpakkingen. De jaarlijkse prijzen hiervoor treffen jullie onderstaand aan. Wil je dat we je hierbij helpen, neem dan even contact op.

Voor € 150 zorgen wij voor een Nederlands loket waar je alleen maar je gegevens hoeft achter te laten voor registratie. Wij sturen je jaarlijks reminders voor de aangifte van je verpakkingsafval, zodat je alleen maar je cijfers naar ons hoeft te sturen en wij de aangifte voor je doen. Stukje gemak dus zodat je er weinig tijd aan hoeft te besteden en met een Nederlandse partij communiceert. Daarnaast bieden we ook een vraagbaak die een vuist vormt bij Landbell met meerdere relaties. Iedereen heeft zijn eigen verhaal natuurlijk en er zullen ongetwijfeld vragen komen. Het is dan handig als je snel kunt aankloppen in Duitsland via een partner.

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
€ 150 € 150 € 100

Bovenstaande prijzen zijn inclusief Landbellfees en exclusief Nederlandse btw.