...

In deze blogpost willen we graag twee punten onder de aandacht brengen, die erg relevant zijn voor jou als verkoper op Amazon!

1. Update PAN European FBA programma

Goed nieuws voor degenen die hier nog niet van op de hoogte waren! Sinds kort is het mogelijk om een ‘selectief’ PAN-European FBA te gebruiken. Voorheen was PAN-European alles of niets. Gebaseerd op feedback van verkopers heeft Amazon besloten een nieuw PAN-European model te hanteren, zodat verkopers meer ruimte krijgen om te groeien zonder vast te zitten aan btw verplichtingen door Europa.

Dit houdt in dat je zelf kunt bepalen in welke landen je voorraad wilt opslaan, wat eerder nog niet mogelijk was met PAN-European FBA. In deze landen heb je het voordeel van PAN-European FBA (denk aan lagere fees).

In landen waar je niet tot nauwelijks verkopen hebt, ben je niet meer verplicht een btw-nummer te registreren. Mocht je hier dan wel verkopen hebben, dan betaal je de cross-border fees (dus zonder de voordelen van PAN).

Wat kun je nu doen?

Via deze link kun je in je Seller Central Account aangeven in welke landen je voorraad wilt neerleggen. Zorg ervoor dat je voor die landen een btw-registratie hebt.

Let op:
Zodra je voorraad neer wilt leggen in een ander Europees land, zul je daar een btw-registratie moeten regelen. Je kunt hiervoor niet de OSS gebruiken. De OSS geldt alleen voor afstandsverkopen.

Daarnaast is het Verenigd Koninkrijk door de Brexit (tot nader order) uitgesloten van PAN-European FBA. Je kunt hier uiteraard zelf nog wel voorraad heen sturen.

Meer weten over btw-registraties in verschillende landen in Europa? Neem dan contact met ons op.

2. Strengere btw-handhaving in Oostenrijk

Amazon controleert strenger op verkopen naar klanten uit Oostenrijk. Het gaat hier met name om verkopen vanuit Nederland en vanuit Duitsland via Amazon FBA. Sinds 1 juli 2021 geef je grensoverschrijdende verkopen aan via de OSS, indien je de drempel van €10.000 overschrijdt. Amazon wil echter geen risico lopen en verwacht in de regel direct dat je bedrijf gebruik maakt van de One-Stop-Shop (OSS). Er zijn echter drie opties:

  1. Registreren voor de Nederlandse OSS en het OSS-nummer invoeren op Amazon;
  2. Btw-nummer registreren in Oostenrijk en dit invoeren op Amazon;
  3. Vragen om een uitzondering, bijvoorbeeld wanneer je de drempel van €10.000 voor lange afstandsverkopen naar Europese klanten niet haalt.
oss oostenrijk

Optie twee is de duurste en waarschijnlijk minst logische optie: een btw-nummer laten registreren en periodiek aangifte doen in Oostenrijk kost geld en creëert extra complexiteit. De derde optie lijkt de gemakkelijkste, maar houd er rekening mee dat je alsnog moet registreren voor de OSS als je tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 alsnog over de drempel van €10.000 gaat. Bovendien betekent optie drie contract opnemen met Seller Support, wat in onze ervaring een serieuze horde kan betekenen.

Conclusie: het is het gemakkelijkst om je te registreren voor de OSS. Je kunt er zelfs voor kiezen om af te zien van de drempel van €10.000 zodat je direct gebruik kunt maken van de OSS. Welke optie je ook kiest, zorg ervoor dat je dit tijdig aangeeft in Seller Central. Sellers die de mail ‘Your Austrian tax obligation is now due’ hebben gehad van Amazon, moeten dit binnen 30 dagen regelen. Heb je deze mail niet ontvangen en verwacht je wel de drempel te overschrijden? Registreer dan vast voor de OSS om stress in de nabije toekomst te vermijden.

Mocht je over de OSS-registratie of de btw-nummer registratie nog andere vragen hebben, neem dan contact met ons op. We helpen je graag op weg!

Met een gigantische voorsprong beginnen én groeien op Amazon is eindelijk mogelijk met het Amazon Handboek voor Sellers voor startende ondernemers.

Met dit e-book willen we ervoor zorgen dat u alles weet over hoe u moet verkopen op Amazon en waar u rekening mee moet houden.

We helpen u met concrete tips, vuistregels en stap-voor-stap handleidingen door Seller Central.

Alles om ervoor te zorgen dat u succes heeft op Amazon!

het amazon handboek voor sellers